Remedial Teaching

 

 

Gaat een grote stap verder dan bijles.

 

Een kind kan worden aangemeld met bijvoorbeeld een leerprobleem, achterstand, niet passende toetsscores of andere leerproblemen.

 

De werkwijze bij aanmelding:

 
1 Een telefonisch intakegesprek
2 Een uitnodiging voor een persoonlijk intakegesprek met de ouder(s) en het kind, om zoveel mogelijk informatie te vergaren.
3 We maken afspraken over het traject. En formuleren de hulpvraag.
4 Samen met het kind ga ik bekijken waar het leerprobleem aan ligt, d.m.v. toetsen, observaties, vragen te stellen en werken. Ook bekijk ik wat de kwaliteiten van het kind zijn, die ik ten volste benut.
 
   (1,2 en 3 zijn gratis)
 

Elk kind is uniek, daarom worden de doelen en de methodieken persoonlijk op het kind afgestemd, met een eigen behandelplan.

 

Als ik vermoeden heb van dyslexie of dyscalculie ga ik samen met u en uw kind het voortraject* in.(bepaalde voorwaarden die gesteld zijn, voordat je getest mag worden op dyslexie/dyscalculie) 

Na het voortraject verwijs ik uw kind eventueel door naar een orthopedagoog of psycholoog om getest te worden.

De verklaring van dyslexie/dyscalculie kan uw kind allemaal hulpmiddelen bieden, waar uw kind recht op heeft. (zoals tijdsverlening bij toetsen en examens)

 

*Voortraject: toetsen, observaties en lessen. 

Lid van: LBRT Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers

 
;