Bijles

 

Soms is het even nodig, dat een kind extra bijles krijgt.

Voor de lagere school leerling op het gebied van: lezen, begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen. Ook het voorbereiden op de Cito toets, wat gaat goed en wat behoeft oefening. De Cito afname en vraagstelling kunnen wij oefenen, zodat de leerling er mee vertrouwd raakt. 

 

Voor de VO leerling is de extra bijles op een bepaald leergebied of vak(vakken).

Naast het vergaren van kennis, observeer en bekijk ik samen met uw kind de makkelijkste leerstijl.

De uitleg van de kennis wordt persoonlijk op het kind aangepast.

 

                                              “ If a child can’t learn the way we teach, we should teach the way they learn “

                                                                   Ignacio Estrade

 

Voorbereidend op een toets oefenen we ook op: wat voor soort vragen kun je verwachten, hoe kun je de opgedane kennis toepassen in toetsen en wat kom je tegen in de praktijk.

Ik zie een fout maken als een leerproces. We leren voor een 10, maar als je een 6 haalt ben ik heel trots!

 

Het zelfvertrouwen vergroten gebeurt gewoon tijdens de les d.m.v.: motivatie, inzichten, voelen en weten dat je het kan en complimenteren. 

            

Uitgedaagd met zeker-weten- momenten, om nog zekerder van zichzelf/haarzelf te worden.

            

Zelfredzaamheid, doordat uw kind zichzelf kan toetsen. (maar om hulp vragen mag altijd)

 

Ook leerlingen uit het VO, MBO en HBO met autisme geef ik bijles op gebied van: de vraagstelling oefenen, fictie omzetten naar werkelijkheid en leren om meer in je antwoord te vertellen dan feiten. ( Biologie, Kunstgeschiedenis, Nederlands, enz.) In de loop der jaren heb ik om mij heen gezien, dat kinderen met autisme zonder hulp van een hoger niveau naar een lager niveau kunnen zakken, meestal is de oorzaak de vraagstelling in toetsen.


                                         Aan Angelique durf ik alles te vragen, wat ik soms op school niet durf
                                          (leerling VO)

                                         Thuis worden ze boos als ze mij overhoren en ik het niet weet.
                                         Angelique niet en bekijkt met mij waarom ik het niet onthoud.
                                         En dan onthoud ik het wel, hahaha!

                                          (leerling MBO)

 

;