Kindercoaching (kinderen t/m 18 jaar en jong volwassenen)

 

Kindercoaching is een relatief jong beroep. Het is ontstaan vanuit de vraag naar laagdrempelige ondersteuning van kinderen. Een kindercoach gaat samen met kinderen op zoek naar hun eigen kracht en van daaruit werken coach en kind naar een oplossing. In vijf tot acht bijeenkomsten werken wij aan de hulpvraag/hulpvragen.

 

                                                        

Kinderen zijn prachtig en puur, maar tegelijkertijd kunnen ze het soms ook zo moeilijk hebben.

Een zware rugzak, die ze op deze jonge leeftijd al met zich meedragen, die nodig geleegd mag worden om weer te zijn wie hij/zij werkelijk is. 

 

Ondersteuning aan kinderen op het gebied van:
Autisme
Sociaal-emotionele problemen
Boze, agressieve buien
Moeite hebben met scheiding van ouders
Rouwverwerking
Angstig zijn
Hoog gevoelig zijn
Weinig zelfvertrouwen hebben
Grensoverschrijdend gedrag vertonen
Slaapproblemen
Eet problemen
Bedplas problemen
Pesten
Hoogbegaafde kinderen
Kinderen met dyslexie, dyscalculie
Kinderen in de puberteit (puber inzicht geven in gedrag,
gevoelens en gedachten, maar ook inzicht in de thuissituatie)

Jongvolwassene
(andere ondersteuning in overleg)

 

Ik werk met verschillende methodes en pas werkvormen toe aan de behoeften en wensen van het kind, zoals:

tekenen, schilderen, werken met klei, wandelen, bijeenkomst met de hond, woorden, gedachten en gevoelens op papier schrijven, verschillende gesprekstechnieken, enz. Verschillende werkvormen worden vaak met elkaar gecombineerd.

Elk kind is uniek, daarom worden de doelen en de methodieken persoonlijk op het kind afgestemd, met een eigen behandelplan.

Ook betrek ik de ouder(s) bij het coachingstraject en coach indien nodig ook de ouder(s).

 

;