Cito training voor de lagere school leerling: ik bekijk samen met de leerling welke onderdelen die de aankomende Cito bevat nog geleerd en geoefend moet worden. Daarbij oefenen wij voor de Cito in de vorm van verhaal sommen voor rekenen, begrijpend lezen teksten, hoe ga je te werk? Spelling door de spellingscategorieën te oefenen en vertrouwd te raken met dictee afname. Taalverzorging oefeningen en studievaardigheden. Ook bekijken wij het lezen van teksten en woorden. Zodat de leerling goed voorbereid is voor de Cito, ermee vertrouwd raakt en op zijn/haar eigen niveau naar behoren presteert.

 

Examen training: alle vakken, behalve voor HAVO/VWO NASK en wiskunde. Tijdens de examen traing nemen wij de theorie door, die in het Centraal examen wordt gevraagd, tegelijkertijd oefenen wij de vragen uit oude examens die bij de doorgenomen theorie hoort. Vervolgens oefenen wij de examen vraagstelling en de vragen van oude examens.

 

Ook voor het leren van PTA's en SE's kunnen leerlingen bij mij terecht. Een paar weken voordat de toetsen starten beginnen wij met de lessen: wij maken samen een planning, bekijken wat de leerling zelf kan leren en op wat voor manier. En welke vakken/leerstof wij samen leren. Goed voorbereid en al scorend voor je eind gemiddelde! 

 

 

                                                 "Think forward"

 

 

;